PETER CASSIRER | SPRÅK


Startsida

 

MYGLA


Det myglas i Sverige som aldrig förr, tycks det (1989). I vart fall dyker ordet mygel upp i tidningarnas rubriker. Företeelsen är välkändatt mygla är att gå bakom ryggen på någon, att luras och att fifla. Samtidigt är det man betecknar som mygel inte direkt olagligt. Men det är fult att mygla.
Om självaföreteelsen således är (alltför) välbekant, har ordet för verksamheten vållat språkvetarna vissa besvär. Den svenska språkvådens grand old man, Bertil hittade mygla i skrift första gången i tidskriften Motor 1957 och kunde belägga att det är samma ord som mögel och mögla. I jämtländskan finns mygla i dialekten och betyder "snåla".

Studentspråk
Molde lanserade en teori om att mygla kunde ha spridits till studentkretsarna i Stockholm och Uppsala under beredskapsåren. I studentpolitiken har ordet nämligen använts vid sidan av och liktydigt med fifla långt innan det blev populärt i tidningssvenskan.

Där har det funnits sporadiskt från början av 60-talet, med eller utan citationstecken, för att efter 1966 inlemmas i den svenska ordskatten sedan Jan Myrdal skrivit sin TV-pjäs med titeln MYGLAREN; då slog ordet definitivt igenom för att sedan bli mer och mer sällsynt igen på 80- och 90-talen.

Myglet är måhända inte språkvårdens mest angelägna fråga, men det är desto mer spännande att följa ordet tillbaka i tiden. Roten till mygel och mögel kan nämligen spåras tillbaka till latinet och den klassiska grekiskan, där det betyder "slem, dynga, snor".

Men den etymologiska forskningen, som spårar våra ord bakåt i tiden, har faktiskt också funnit ordet i sanskrit, det äldsta indoeuropeiska språket som fortfarande finns bevarat och som talades i Indien för tre tusen år sedan. Där betyder det "något fuktigt", och därmed är ju sambandet med mögel helt klart. Svenskans ord för att ta bort det fuktiga i stallet, mocka, är också bildat av samma rot.

Även tysken
Hur har då detta ord, som betecknar allehanda obehagligheter av fuktig karaktär, kommit att betyda fiffel och moraliskt förkastlig verksamhet? Förutom i vår betydelse finns en motsvarighet till mygla också i tyskan i orden mogeln (som betyder 'fuska') och schmuggeln, som givetvis är detsamma som vårt smuggla.

Förklaringen ligger i att när man har använt den konkreta beteckningen av något obehagligt fuktigt för en abstrakt verksamhet, så har man tagit fasta på en gemensam komponent i betydelsen hos alla ord som utgår från roten i mygla, nämligen att det är något obehagligt det rör sig om. Denna negativa komponent har sedan kunnat användas för att beteckna det mygel och fiffel som våra politiker sägs hålla på med.

Det är samma process som när vi talar om en människas svinaktiga beteende och egentligen inte alls menar sådant som en gris håller på med. Också här har vi tagit fasta på och renodlat en negativ komponent i ordets ursprungliga betydelse. Härav följer, att en grisaktig gris är bra mycket bättre än en svinaktig människa.

 

 

Mer om språk || Startsida