PETER CASSIRER


 

STILANALYSER
Pälsen

Ur Hjalmar Söderbergs Historietter

Analys publicerad som Stilen är budskapet eller Den medskyldige läsaren. Om Hjalmar Söderbergs Pälsen. i Stilstudier. Språkvetare skriver litterär stilistik. Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 27. Uppsala: Hallgren & Fallgren 1996.

Tuschritningen

Ur Hjalmar Söderbergs HistorietterEn hjältes död

Analys av Pär Lagerkvists onda saga (1972)

 OTRO FÖDDE BROTT. Texten

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Otro födde brott - analysen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Startsida